Vedenie lopty

Vedenie lopty na vzdialenosť 17,5m.
Vedenie lopty 5m voľné - slalom okolo 6 kuželov vzdialených od seba 1,5m - opäť 5m voľné vedenie lopty.

Meriame čas s presnosťou na stotinu sekundy od povelu "štart" až po zastavenie lopty zašliapnutím za cieľovým kuželom (www.fotbal-trenink.cz).