Presnosť prihrávky

Vo vzdialenosti 10m od seba sú na oboch stranách umiestnené po dva kužele (od seba vzialené 1,5m), za ktorými stojí vždy jeden proband. Zaznamenávame počet presných prihráviek na vzialenosť 10m, ktoré prejdú pomedzi kužele (platí aj dotyk lopty s kuželom) z 10 prihráviek u každeho probanda. Hráči sa pri prihrávkach pravidelne striedajú.