Skok do diaľky z miesta

Skokom do diaľky z miesta zisťujeme úroveň výbušnej sily dolných končatín. Skok vykonávame na spevnenom povrchu zo stoja mierne rozkročného, špičky za čiarou odrazu, predklon, hmit podrepmo do zapaženia a nasleduje mohutný odraz so súčasným pohybom paží vpred. Hráči sa snažia skočiť čo najďalej, a zaujať vzpriamený postoj bez posunu chodidiel vzad. Vykonávame dva skoky, pričom evidujeme lepší z nich. Dĺžku skoku meriame meračským pásmom umiestneným kolmo na čiaru odrazu s presnosťou na jeden centimeter. (Moravec a kol., 2002)